Yürüyen Merdiven

Yürüyen Merdiven

Şehir hayatı her geçen gün değişmekte ve nüfus hızla artmaktadır. Özellikle büyük şehirler bu hızlı nüfus değişimi karşısında aynı hızda değişime uğramaktadır. Diğer yandan teknoloji hızla gelişmekte, insanların yaşayış biçimleri de buna paralel değişmekte ve bu değişeme ayak uydurmak için farklı ihtiyaçların karşılanma zorunluluğu doğmaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri ise zamandır.
Çağımızda zaman en önemli olgulardan biri olup zamanı en iyi şekilde kullanmanın en önemli gerekliliği hızdır. Yüksek katlı binalar, devasa alışveriş merkezleri, toplu taşıma istasyonları, hava alanları, hastaneler, alt ve üst geçitler gibi birçok yapıda insan sirkülasyonu giderek artmakta ve istenen yere en kısa sürede ulaşma konusunda merdiven, yol, bant gibi makinelerle bu durum hızlı ve güvenilir şekilde çözülmektedir. Bu makineler aynı zamanda estetik açıdan modern dünyanın şehirlerdeki yüzüdür.
Yürüyen merdiven düzenli bakım gerektirir. Bakım; operatör ve tasarımcıları için önemli bir etkendir. Yürüyen merdiven dizaynı ve çalışma koşulları göz önüne alındığında, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlarken, sisteminizin çalışma süresini de arttırır.

Beşgen Asansör