İş Başvuru Formu


Yasal Uyarı

Beşgen Asansör A.Ş.olarak veri sorumlusu sıfatıyla işbu elektronik  iş başvuru formu aracılığıyla siz çalışan adaylarımızdan topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili mevzuat doğrultusunda; işe alım, değerlendirme, iletişim, yerleştirme ve insan kaynakları faaliyetleri amaçlarıyla sınırlı olarak iş sözleşmesinin kurulması çerçevesinde işlenecektir.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sair mevzuatın öngördüğü süreler saklı kalmak kaydıyla, 12 ay boyunca veri tabanımızda saklanacaktır. Detaylı bilgi için, kişisel verilerin korunması ile ilgili Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ne  bu adresten ulaşabilir, KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi Beşgen Asansör A.Ş. İlgili Kişi Başvuru Formu ile belirlenen usullere uyarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel Bilgiler
İletişim Bilgileri
Öğrenim Durumu
İlköğretim
Lise / Meslek Lisesi
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Diğer
İş Hayatı (Çalışmakta olduğunuz / son çalıştığınız iş yerinden başlayarak yazınız.)
Yabancı Dil

İngilizce

Almanca
Bilgi ve Becerileri
Kişisel Gelişim (Size katkı sağladığını düşündüğünüz eğitim parogramlarını "kurs, seminer vb." yazınız.)
Sağlık Durumu

İşinizi engelleyecek bir sağlık probleminiz var mı?

Bedensel bir engeliniz var mı? (Görme, İşitme, Konuşma, El, Ayak) (Söz konusu soruya ilişkin cevabınız İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği size uygun alanların düzenlenmesi bakımından sorulmaktadır.)

Askerlik Durumu
Başvuru Bilgisi
Tamamlayıcı Bilgiler
Referanslar

Hakkımda referans araştırması yapılabilmesi aracılığıyla tarafınızla paylaşmış olduğum kişilerle iletişim kurabilmeniz konusunda Beşgene Asansör A.Ş. yetkilendirmekteyim. Referans kontrolü kapsamında sözlü veya yazılı olarak hakkımda alınan bilgiler;


Bu İş Başvuru Formu'nda verdiğim bilgilerin eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde 4857 sayılı İş Kanununun 25. madde uyarınca hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız fesedileceğini kabul ve beyan ederim.


İş Başvurumun herhangi bir sebeple olumsuz sonuçlanması halinde; Beşgen Asansör A.Ş. tarafından önceki işbaşvurum kapsamında işlenen bilgilerle sınırlı olmak üzere; kişisel verilerimin başka bir pozisyon çerçevesinde tekrar değerlendirmek üzere Beşgen Asansör A.Ş. tarafından işlenmesine ve Grup Şirketlerine aktarılmasına; Beşgen Asansör A.Ş. tarafından mevzuatta ön görülen süreler boyunca saklanmasını kabul ettiğimi ve iş bu beyanı Beşgen Asansör A.Ş. tarafından bilgilendirildikten, bilgilendirilen hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ve özgür irademle verdiğimi kabul ve beyan ederim.


Beşgen Asansör